Ilmoittautuminen musiikin yksilöopetukseen

Musiikin yksiklöopetuksesta opiskelupaikan saaneella on oikeus halutessaan jatkaa opiskeluaan kolme lukuvuotta. Mikäli opiskelija ei halua jatkaa opiskeluaan, on tästä ilmoitettava opiston toimistoon. Vapautuneille paikoille otetaan opiskelijoita tilalle ilmoittautumisjärjestyksessä. Kolmen opiskelulukuvuoden jälkeen jokaisen opiskelijan on ilmoittautumisen kautta haettava opiskelupaikkaa uudelleen.

Konservatoriosta opiskelupaikan saanut ei voi samanaikaisesti opiskella kansalaisopistossa. Tällä halutaan varmistaa mahdollisimman monen opistoalueella asuvan mahdollisuus soitonopiskeluun. Mikäli ryhmiin jää vapaita paikkoja, voidaan konservatoriossa opiskelevalle antaa opiskelupaikka lukuvuodeksi kerrallaan.

Ilmoittautumisajan päätyttyä opettajat ottavat yhteyttä opiskelijoihin tuntiaikojen sopimiseksi, ellei muunlaisesta järjestelystä ole sovittu.