Toiminta ja tehtävä

Perhonjokilaakson kansalaisopisto on Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella toimiva kansalaisopisto, jonka hallinnoijakuntana toimii Veteli. Opiston toimisto sijaitsee Vetelin koulukeskuksessa.

Kansalaisopiston toimintaa ohjaa johtokunta, jossa jokaisella toiminta-alueen kunnalla on kaksi edustajaa ja Vetelin kunnanhallitus nimeää oman edustajansa johtokuntaan.  Edellä mainittujen lisäksi Vetelin kunnanhallituksen puheenjohtajalla sekä kunnanjohtajalla on oikeus osallistua johtokunnan kokouksiin. Kansalaisopiston  rehtori toimii kokouksessa esittelijänä.

Kansalaisopiston koulutustehtävänä on tukea elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta sekä edistää alueen asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista selviytymistä. Koulutustehtävänsä toteuttamiseksi kansalaisopisto pyrkii mahdollistamaan joustavan, paikallisuutta korostavan sekä yhteiskunnan muutosia seuraavan oppimisympäristön toiminta-alueensa asukkaille. Kansalaisopistossa voi oppia tietoja ja taitoja, jotka ovat tarpeellisia kansalaiselämässä ja jotka antavat pohjaa jatko-opiskelulle sekä edistävät itseopiskelua ja itsensä kehittämistä.

Perhonjokilaakson kansalaispiston toiminnan juuret ovat vahvasti paikallisuudessa, mutta opisto pyrkii tuomaan uutta opetustarjontaa jo perinteeksi muodostuneen tarjonnan rinnalle vuosittain. Alueen asukkaiden toiveita kurssiohjelman laatimisessa kuunnellaan ja opisto toivookin asukkaiden tuovan aktiivisesti toiveitaan esille.

Kansalaisopiston kurssit ovat avoimia kaiken ikäisille.