Vakuutukset

Kansalaisopiston opiskelijoilla ei ole erikseen vakuutusturvaa järjestäjän puolesta. Opiskelijan tulee huolehtia itse riittävästä vapaa-ajan vakuutuksesta.

Opiskelija on korvausvelvollinen tahallaan tai varomattomuudellaan aiheuttamastaan vahingosta. Epäselvissä tilanteissa opiskelijat sopivat yhteisesti vahingon korvaamisesta.

Opettaja vastaa kurssinsa tilojen ja laitteiden valvonnasta sekä työvälineiden käytön opastuksesta.