Opettajan velvollisuudet

Tuntiopettaja palkataan työsopimuksessa mainittua opetusta antamaan. Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajan kokouksiin. Oppitunnin pituus on 45 min.

Musiikin, tanssin sekä taito- ja taideaineiden opiskeluun sisältyy esiintyminen tai kurssilla valmistettujen tuotteiden esille tuominen opiston juhlissa, näyttelyissä ja tapahtumissa.

Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen tekemään myös muita sellaisia opiston toiminta- ja opetussuunnitelmassa vahvistettuja tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan ja jotka hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa hänelle sopivaksi. Edellä tarkoitetun muun kuin oppitunnin pituus on 60 min.

Muistilista opettajan velvollisuuksista:

• Tarkista ja allekirjoita työsopimuksesi ja palauta se välittömästi toimistoon

• Hanki oikeusrekisterikeskuksesta rikosrekisteriote (www.oikeus.fi), mikäli ryhmässäsi tai yksilöopetuksessa on vain alle 18-vuotiaita. Rikosrekisteriote on maksullinen ja voimassa kuusi kuukautta.

• Huolehdi, että ryhmä toimii asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

• Muista, että päiväkirja on virallinen asiakirja – täytä se huolellisesti.

• Pidä huolta opiston avaimista, työvälineistä ja materiaaleista.

• Sovi työsopimuksiin tulevista muutoksista opiston kanssa.

• Toimi näyttelyiden ja esitysten valmisteluissa annettujen ohjeiden mukaisesti.

• Toimita matkalaskut, päiväkirjat ym. tarvittavat paperit toimistolle sovitusti.

• Toimita verokortti palkanlaskentaan tarvittaessa.

• Ilmoita opiston toimistoon, mikäli olet estynyt pitämästä opetusta sovitun mukaisesti.