Arviointi

Vapaan sivistystyön laki velvoittaa opiston arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Arvioinnin tarkoituksena on tukea kansalaisopistotoiminnan kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Keskeisin arvioinnin muoto on itsearviointi, jossa opiskelijat ja opettajat arvioivat opetusta ja toimintaa.

Arviointi toteutetaan johtokunnan vahvistaman arviointisuunnitelman mukaisesti lukukausittain. Arviointilomakkeet toimitetaan opettajalle, joka vastaa siitä, että opiskelijat täyttävät arviointikyselyn. Opettaja palauttaa täytetyt lomakkeet opiston toimistoon yhteenvetoa varten.

Opettajalla on lisäksi mahdollisuus kerätä itsenäisesti palautetta kurssilaisilta esim. tästä tulostettavan palautelomakkeen avulla.