Opetuksen toteutus

Kansalaisopiston lukuvuosi ajoittuu pääsääntöisesti syyskuusta huhtikuun loppuun ajoittuvalle ajanjaksolle. Syyslukukaudella opetusta järjestetään pääsääntöisesti 11 viikkoa ja kevätlukukaudella 13 viikkoa. Koulujen syyslomaviikolla (vk 42) ja talvilomaviikolla (vk 9) ei järjestetä opetusta, ellei opettajan kanssa toisin sovita. Kurssien alkamis- ja päättymisajankohdat on syytä tarkistaa kurssikohtaisesti opinto-ohjelmasta ja työsopimuksesta.

Opettaja vastaa omien kurssiensa suunnittelusta. Jokaisesta kurssista laaditaan etukäteen kurssisuunnitelma, jossa määritellään kurssin laajuus, tavoitteet, sisältö ja aikataulu.  Kurssin alkaessa tavoitteita ja sisältöä voidaan tarkentaa yhdessä kurssilaisten kanssa. Opiskelijoiden yksilölliset tavoitteet tulee huomioida aina, kun se on mahdollista kurssin kokonaisuuden puitteissa.

Opettaja vastaa siitä, että kokoontumisviikkoja / kokoontumiskertoja pidetään työsopimuksessa sovitun mukaisesti ja kurssille varatun tuntimäärän mukaan. Työsopimukseen merkittyjä tuntimääriä ei saa ylittää ilman rehtorin lupaa.

Kurssien sähköiset päiväkirjat ovat Hellewi-ohjelmassa, jonne opettaja saa tunnukset. Tunnukset ovat henkilökohtaiset, eikä niitä saa luovuttaa sivullisille. Päiväkirja täytetään jokaiselta kurssilta erikseen. Päiväkirjat ovat palkanmaksun perusta ja ne tulee  pitää ajantasalla.

Mikäli kurssille tulee opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut ennakkoon, opettajan tulee ohjata hänet ilmoittautumaan kurssille joko netti-ilmoittautumisen kautta tai puhelimitse opiston toimistoon. Mikäli kurssin opiskelijamäärä kurssin kuluessa vähenee alle minimin (7 opiskelijaa), opettajan on otetteva yhteyttä opiston toimistoon, jolloin sovitaan kurssin jatkamisen edellytyksistä.