Opiskelupaikan peruuttaminen tai keskeyttäminen

Kursseille ilmoittautuminen on sitova ja kurssimaksut laskutetaan ilmoittautumisen perusteella. Peruutus tulee tehdä viimeistään 8 vrk ennen  kurssin alkamista ilmoittamalla siitä opiston toimistoon. Kurssin maksamatta jättäminen tai opettajalle ilmoittaminen ei ole peruminen.  Peruuttamattomasta opiskelupaikasta peritään kurssimaksu täysimääräisenä.

Musiikin yksilöopetuksessa olevien on ehdottoman tärkeätä ilmoittaa opettajalle mahdollisimman hyvissä ajoin pakollisista tunneilta poissaoloistaan, jotta opettaja ehtii sopia tarvittavista aikataulumuutoksista muiden opiskelijoiden kanssa. Kolme ilmoittamatonta poissaoloa soittotunneilta aiheuttaa opiskelupaikan menettämisen ja varasijalla olevan kutsumisen tilalle. Kurssimaksua ei palauteta.

Opiskelun keskeyttämisestä kesken lukukauden on ilmoitettava opiston toimistoon, jotta opisto voi tiedottaa varasijalla oleville vapautuneesta opiskelupaikasta.  Jos opiskelija keskeyttää kurssin henkilökohtaisista syistä, kurssimaksua ei palauteta.

Kurssin jatkumisen edellytyksenä on opiskelijoiden säännöllinen osallistuminen. Mikäli kurssin opiskelijamäärä putoaa kesken lukuvuoden alle minimitavoitteen, on opistolla oikeus keskeyttää kurssi. Kurssin keskeytymisestä tiedotetaan kaikkia kurssille ilmoittautuneita ja kurssimaksu hyvitetään pitämättä jääneiden oppituntien osalta.