Palkan maksu

Opettajalle maksetaan palkka OVTES:n mukaisesti. Kansalaisopiston opettajia koskee osio F, liite 12 määrittelee palkan, työajan ja muun työvelvollisuuden. https://www.kt.fi/sopimukset/ovtes/2020-2021

Vakituisille viranhaltijoille palkka maksetaan kuukauden 15 päivänä. Tuntiopettajien palkanmaksu tapahtuu työsopimuksessa määriteltyjen ja toteutuneiden tuntien mukaan seuraavan kuukauden alkupuolella opettajainkokouksessa ilmoitetun mukaisesti. Palkanmaksun perusteena on päiväkirja, joka tulee pitää ajan tasalla.