Matkakorvaukset ja matkojen omavastuu

Määräaikaisille opettajille maksetaan kilometrikorvaus kotoa opetuspaikalle ja takaisin. Opettaja merkitsee matkalaskuun jokaisen opetuskerran matkan lähtö- ja päätepisteen sekä matkakilometrit. Opiston toimisto vähentää matkan pituudesta omavastuun, eli 6 km / sivu. Matkakorvaus maksetaan ylimenevän matkan osalta.

Vakinaisille viranhaltijoille matkakorvaus maksetaan Vetelin kunnanvirastolta opetuspaikalle ilman omavastuuvähennystä.

Matkalaskulomakkeen voi tulostaa täältä tai sen voi noutaa opiston toimistosta. Matkalasku voidaan maksaa kuukausittain tai esim. lukukausittain viimeisen palkanmaksun yhteydessä. Toimita matkalasku opiston toimistoon annettujen ohjeiden mukaisesti.

Matkalaskussa tulee olla opettajan allekirjoitus.

matkalasku